Chat with us, powered by LiveChat

תמיכה נפשית בתהליך פונדקאות

תמיכה נפשית בתהליך פונדקאות

תמיכה נפשית בתהליך פונדקאות

התמודדות עם תהליך פונדקאות
לבחירה לפנות לפונדקאות ולהתמודדות עם התהליך, השלכות רגשיות על ההורים, הן בפן האישי והן בפן הזוגי.

לגורמים שהובילו לפניה לפונדקאות השפעה פסיכולוגית ניכרת על הזוג המיועד ובפרט על האישה. הבאת ילד ביולוגי נתפסת כחלק בלתי נפרד מחייהן של מרבית הנשים, ועל כן הנטייה לראותה כטבעית ומובנית מאליה. אי היכולת למלא אחר דרישות התפקיד בשל בעיות פריון עשויה להיתפס כסטייה חברתית ולהיות בעלת השלכות פסיכולוגיות הטמונות בתחושת דחק ואובדן. זאת, בהתייחס להערכה העצמית, אובדן שלמות גופנית, המשכיות משפחתית ואיום לנישואין.

נשים עלולות לחוות רגשות אשם ותחושה של נטילת אחריות לקושי. בכדי להתמודד עם תהליך הפונדקאות על הזוג לעבד את ההשלכות הרגשיות של קשיי הפוריות ולחוש מוכנות לעבור לאפשרויות הורות אחרות. התמונה אף מורכבת יותר כאשר בתהליך הפונדקאות נכנסת אישה נוספת, והבאת הילד הופכת מצעד זוגי ואינטימי, למערכת יחסים משולשת, על כל התחושות המורכבות העלולות להתעורר בשל כך (למשל תחושת הכרת תודה לצד קנאה מצד האם המיועדת כלפי האם פונדקאית. כמו-כן, אף כי הזוג שותף ומעורב בהריון הפונדקאית, הוא אינו חווה באופן בלתי אמצעי את ההיריון, לו מיוחסת משמעות כשלב חשוב בהכנה לאימהות ולהתקשרות ההדרגתית עם התינוק.

כמו כן התהליך שעוברת האם הפונדקאית  עצמה הוא מורכב ולא פשוט הן בזמן ההריון והן בהתמודדות עם המחשבה על מסירת התינוק שנולד.

לתמיכה וליווי על ידי  עו"ס קלינית מקצועית בתחום תהליך הפונדקאות פנו אלינו.

לשיחת ייעוץ חינם ותיאום פגישה צרו קשר: mtis.rd@gmail.com
0549539860

WhatsApp chat