Chat with us, powered by LiveChat

טיפול בפגיעות מיניות

טיפול בפגיעות מיניות

טיפול בפגיעות מיניות

פגיעה מינית בחוויית הנפגע מהווה משבר אמון בעולם כולו, אם מול הפוגע שלרוב הוא אדם המוכר לנפגע ואם למול מערכות התמיכה של הנפגע שלמעשה לא שמרו ולא סיפקו הגנה לנפגע, אשר לתחושתו אף הוא עצמו לא הצליח להציל את עצמו מפגיעה זו.
חשיבות הטיפול בנפגעי תקיפה מינית הינה בהתבוננות ועיבוד הטראומה ללא קשר הכרחי בין גיל הפגיעה, משך ותדירות הפגיעה, חומרתה והשלכותיה – אלא במתן תוקף לנרטיב של הנפגע.
פגיעה מינית משפיעה רבות על יצירת קשרים בין-אישיים, הדימוי והערך העצמי, תחושת השליטה והאשמה במישורים רבים בחיים והבחירות הזוגיות בעתיד.
מוקד הטיפול בנפגעי תקיפה מינית שם דגש על השבת תחושת שליטה לנפגע, צמצום חוויית האשמה והאחריות המלווים את הפגיעה, מתן כלים והקניית מיומנויות לקריאת מצבים חברתיים וזוגיים מסכנים/מנצלים/פוגעניים/ מבטלים את צרכי הנפגע, תוך סיפוק חווייה אחרת של קשר בריא מכבד/מעניק נראות/בטוח/מוגן ומאפשר.
טיפול בנפגעי תקיפה מינית מותאם לגיל הנפגע/ת, למין הנפגע/ת, לנפגע/ת עצמו/ה באופן פרטני/זוגי/משפחתי.

לשיחת ייעוץ חינם ותיאום פגישה צרו קשר: mtis.rd@gmail.com
058-7387380 או השאר פרטים:

WhatsApp chat