Chat with us, powered by LiveChat

הדרכת הורים

הדרכת הורים

הדרכת הורים

לחץ לשאלון איבחון הדרכת הורים

הורות היא מסע מהנה ומאתגר, במהלכו אנו פוגשים את עצמנו, את הורינו, את הילדים שהיינו ואת הילדים שהולדנו.
חיי המשפחה, מזוגיות, דרך הלידה, ועד הורות לצעירים ומבוגרים, מזמנים לנו הזדמנויות להרגיש, להבין, להחלים ולהתפתח…
החברה המודרנית דוחפת הורים לבצע משימה זאת בבידוד ועם מעט כלים…
הדרכת הורים מביאה את הרעיון שנועדנו לעבור את הדרך הזאת בשיתוף ובתמיכה, והיחסים בתוך המשפחה נועדו להיות חוויה של קרבה והנאה.
באמצעות כלים פשוטים ליישום, יכולים הורים להרחיב את מנעד המצבים בהם הם מצליחים להישאר קרובים לילדיהם ולסיטואציות, שבעבר לא הצליחו להישאר בהן קרובים ורציונליים, ולהמשיך לתפקד בגמישות.
כאשר כלים יעילים של הקשבה ופורקן רגשי מלווים את ההורים, ועמם כלים נוספים של בניית תמיכה, ויצירת משאבים בתוך ההורות, חווית ההורות משתנה, והופכת מנוע להתפתחות להורים ולילדים גם יחד.
מצוידים בכלים האלה, הורים מתקרבים יותר לעצמם, לילדיהם, למבוגרים אחרים ולעולם, והם יכולים ללכת בנתיב ההורות יד ביד עם אהוביהם, בידיעה שהם לא לבד, והם יוצרים לעצמם מערכות תמיכה, ומשאבים שמתחדשים ולא מתכלים.

הטיפול המוצע
*מפגשים ממוקדים אישיים או זוגיים, בהם ההורים מתנסים בלמידה ויישום של תהליך שישרת אותם בהמשך בעצמם, בו הם מתבוננים על סיטואציה הורית מאתגרת, ולומדים "להתיר את הקשרים" בה, אלה ששייכים לעבר ואלה ששייכים להווה, ולאפשר לעצמם להתבונן עליה מחדש בגמישות ויצירתיות.
המפגשים עשויים לכלול תצפית על שגרת המשפחה, במידת הצורך, ולמידה מתוכה.

 

 

WhatsApp chat