Chat with us, powered by LiveChat

דיכאון


שאלון איבחון דיכאון.

דיכאון הוא אחד מהפרעות מצב הרוח הנפוצות ביותר בעולם המערבי. מדובר במצב רגשי, או בהפרעה של ממש, שעשויים לשבש הן את איכות החיים והן את יכולת התפקוד של הסובלים.

סוגים של דיכאון
ישנם מספר סוגי דיכאון המופיעים בDSM (ספר האיבחון הפסיכיאטרי)
דיכאון מג'ורי קליני – דיכאון, בו רגשות העצב, חוסר האונים וחוסר התקווה הם בעוצמה חזקה ביותר. התפקוד של האדם נפגע באופן חמור (למשל לא יוצר מהמיטה), וכן פעולותיו מאד מצומצמות בכל תחומי חייו.
דיכאון מתון (mild) – עוצמה נמוכה יותר של סימפומים. הפגיעה פחות חמורה בתפקוד היומיומי.
דיסתימיה – רמה קלה יותר של דיכאון, בדרך כלל נמשכת זמן ממושך. תחושות הדיספוריה והעצבות מלוות את האדם כמעט כל הזמן, אך כמעט ולא פוגעות בתפקודיו.
ישנם מצבי דיכאון הקשורים למצבים מסויימים כגון דיכאון של חורף, דיכאון קדם וסתי, דיכאון לאחר לידה, דיכאון בעקבות גירושין, דיכאון בזמן גיל המעבר, דיכאון בגיל השלישי וכדומה.

הטיפול המומלץ בדיכאון קיום הוא שילוב של תרופות ממשפחת ה-SSRI ופסיכותרפיה אשר מתמקדת בגורמים לדיכאון, בעזרה במציאת כוחות נפשיים, בחשיבה על שימוש בגורמי תמיכה ועוד. יש חשיבות רבה לקשר בין המטפל למטופל ולכן יש חשיבות רבה להתאמה בין אישיות המטופל לבין המטפל.

אנו עושים מאמץ כדי לאבחן ולמצוא התאמה מיטבית.

WhatsApp chat