פברואר 2, 2017

שאלון איבחון לגבי התמכרויות

שאלון זה מתמקד באיבחון ההשפעה והשימוש בנוגע לסמים או אלכוהול.

Fields marked with an * are required

השאלות הבאות מיועדות לשני המינים, אך מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות, אנא ענה על כל השאלות וסמן הסכמתך עם ההיגדים הנראים לך מתאימים עבורך.