Chat with us, powered by LiveChat
פסיכותרפיה למבוגרים ונוער

פסיכותרפיה למבוגרים ונוער

כל אדם אשר מחפש לעצמו טיפול מתלבט בין גישות שונות, בין עיסוק בעבר ובנבכי הנפש לבין קבלת כלים פרקטיים ומעשיים הנוגעים לחיי היום יום. יש הרואים את הרצף הטיפולי כנע בין גישות שונות כגון הגישה הדינמית הקלאסית מימי פרויד לבין הגישה הקוגניטיבית התנהגותית של פבלוב, סקינר ושות'. ישנן גם גישות כגון הגישה האקזיסטנציאליסטית, או הגישה Read more about פסיכותרפיה למבוגרים ונוער[…]

WhatsApp chat